De hebraiske bogstaver

Bogstaver Udtalelse Nærmeste latinske bogstaver Bemærkninger
álef A / vokaler a, e konsonant og halvvokal
béit B / V
gímel G
dáled D
hei H / vokal a konsonant og halvvokal
vav V / vokaler o, u konsonant og halvvokal
záin Z
het H
tet T
yod J / vokal i konsonant og halvvokal
kaf / khaf K / KH
khaf sofit KH Når sidst i ordet
lámed L
mem M
mem sofit M Når sidst i ordet
nun N
nun sofit N Når sidst i ordet
sámekh S
áyin A
pei / phei P / F
phei sofit F Når sidst i ordet
tzádi TZ
tzádi sofit TZ Når sidst i ordet
kuf K
reish R
shin SH
taf T