Ben-Yehuda’s skridt for sprogets forankring

For at kunne resumere Ben-Yehuda’s arbejde i sprogets genoplivelsesproces, bliver man nødt til at fokusere på nogle bestemte skridt, han implementerede undervejs:

Der skal nævnes at Eliezer Ben-Yehuda aldrig selv har defineret genoplivelsesprocessen på nogen som helst måde. Den ovennævnte fordeling af processen er resultatet af en af kildebøgernes undersøgelser11. Kun sent i sit liv skrev Ben-Yehuda nogle selvbiografiske noter, der omhandler hans egen rolle i genoplivelsesprocessen såvel som hans personlige syn på den.

  1. Jack Fellman “Genoplivelsen af et klassisk sprog – Eliezer Ben-Yehuda og det moderne hebraiske sprog” (1973).